(BĐT) - Tổng công ty 36 vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.936 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế âm 66,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty dự kiến không trả cổ tức năm 2021. Mức cổ tức năm 2020 là 5,38% trả bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM để chuyển sang HNX.

Mới đây, ông Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc Tổng công ty đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu G36 trong tổng số hơn 12,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,36% vốn điều lệ) đang sở hữu để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/3 đến 22/4/2021.