Tới lúc cần giải pháp để thay đổi tận gốc các bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, rủi ro tranh chấp thường gặp đối với các hợp đồng xây dựng là vi phạm tiến độ thanh toán theo hợp đồng.
Ông Đặng Trọng Đức, Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý hợp đồng thuộc Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ảnh 1

Ông Đặng Trọng Đức, Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý hợp đồng thuộc Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Đây là vấn đề bức xúc nhất, điểm nóng nhất bấy lâu nay chưa được xử lý thấu đáo; việc các chủ đầu tư chậm thanh toán, cố tình kéo dài thời gian thanh toán ảnh hưởng tới sự tồn tại của chính các nhà thầu xây dựng. Bên cạnh đó là tranh chấp do không bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng thi công; tranh chấp về vi phạm hợp đồng; tranh chấp do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn; tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thi công xây dựng.

Mặc dù phát sinh khá nhiều tranh chấp trong hợp đồng xây dựng đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, nhưng các tranh chấp này lại không có hành lang pháp lý rõ ràng để xử lý.

Chúng tôi cho rằng, tới lúc cần có những giải pháp để thay đổi tận gốc các bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, giải quyết tranh chấp một cách văn minh, công bằng, bình đẳng giữa các bên; tránh khiếu nại kéo dài. Theo đó, có thể xem xét điều chỉnh đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật. Hiện, số lượng hợp đồng xây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm tỷ lệ rất lớn, trong khi đó chưa có mẫu hợp đồng xây dựng theo chuẩn hóa Việt Nam để áp dụng chung. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện tại quy định cách thức giải quyết đối với phần lớn các tranh chấp trong hợp đồng xây dựng có thể xảy ra, nhưng lại chỉ áp dụng đối với dự án vốn đầu tư công. Nếu việc điều chỉnh này được thực hiện, nhiều vấn đề tranh chấp tại các dự án tư nhân sẽ được ngăn ngừa và có biện pháp giải quyết.

Chuyên đề