Tổ công tác số 5 đôn đốc, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công của tỉnh Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều ngày 26/7/2022, Tổ công tác số 5 giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tổ công tác số 5 có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn giải ngân đầu tư công đối với 4 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Hà Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công được coi là công tác quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho chương trình phát triển và phục hồi kinh tế của cả nước. Với nhiều giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã cố gắng và nỗ lực, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đã có bước cải thiện nhất định. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ giải ngân của một số bộ, ngành, địa phương chậm so với yêu cầu. Trong đó, Hà Nam có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 chưa đạt yêu cầu.

Theo ông Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, tính đến hết ngày 15/7/2022, tổng số vốn đã giải ngân 1.332.662 triệu đồng, đạt 31,8% kế hoạch Tỉnh giao đầu năm và bằng 25,4% so với kế hoạch Tỉnh giao bổ sung; vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 đã giải ngân là 71.518 triệu đồng, bằng 10,4% kế hoạch vốn kéo dài.

Đại diện UBND các huyện, thị xã, sở, ngành của tỉnh Hà Nam đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong trình tự thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến dự án đầu tư công, đặc biệt là thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi đất lúa, xây dựng khu tái định cư, đấu nối giao thông;…

Ngay tại cuộc làm việc, các vấn đề nêu ra đã được đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải làm rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cam kết của mình, tỉnh Hà Nam cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công điện, hướng dẫn của các bộ, ngành. Bám sát tình hình thực tế của từng dự án để xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc giải ngân để có cơ sở triển khai, giám sát, thực hiện; phát huy cơ chế tổ liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, trình độ ban quản lý dự án, chủ đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Hà Nam, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải nhanh chóng trao đổi với Tổ công tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn theo cam kết của địa phương và chỉ đạo của Chính phủ.

Chuyên đề