Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra đơn vị giải ngân thấp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc phân công tác Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan, địa phương. 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Internet
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Internet

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao 6 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2022 dưới mức trung bình của cả nước (29.15%).

Trong danh sách gồm có 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương.

Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng, kiểm tra 7 bộ, cơ quan; 4 địa phương (Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Giang, Lạng Sơn).

Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, kiểm tra 8 bộ, cơ quan trung ương; 4 địa phương (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu).

Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trường, kiểm tra 17 bộ, cơ quan; 2 địa phương (Cao Bằng, Bắc Kạn).

Tổ công tác số 4 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Tổ trưởng, kiểm tra 9 bộ, cơ quan; 5 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai).

Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, kiểm tra 4 địa phương (Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Hà Nam).

Tổ công tác số 6 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng, kiểm tra 5 địa phương (Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước).

Thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.

Chuyên đề