(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố báo cáo tài chính tháng 11/2019 với doanh thu đạt 365,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế của Công ty đạt 19,72 tỷ đồng, tăng 22,5% so với tháng 11/2018. Lũy kế 11 tháng năm nay, doanh thu TNG đạt 4.336 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến ngày 31/10/2019, tổng tài sản TNG ở mức 2.956 tỷ đồng, tăng so với 2.595 tỷ đồng hồi đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 1.549 tỷ đồng, chiếm phần lớn là hàng tồn với 754 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn hơn 482 tỷ đồng.

Về phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của TNG ghi nhận 1.939 tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu kỳ. Nợ vay ngắn hạn của TNG hiện ở mức hơn 943 tỷ đồng, nợ vay dài hạn gần 402 tỷ đồng.