(BĐT) - Ngày 22/10 tới, Công ty CP Cao su Thống Nhất (mã chứng khoán: TNC) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán từ ngày 5/11.

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 38,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 26,3 tỷ đồng, giảm 11,4%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 22,9 tỷ đồng, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty không bán thanh lý cây cao su và không có khoản cổ tức từ Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm sản và Phân bón Bà Rịa chuyển về nên lợi nhuận giảm so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 405,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm.