(BĐT) - Công ty CP Cao su Thống Nhất (mã chứng khoán: TNC) mới công bố Báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11,2 tỷ đồng, tăng 371,5% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận 38,4 tỷ đồng doanh thu thuần, không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu tài chính quý III tăng mạnh cũng không bù đắp cho doanh thu tài chính nửa đầu năm suy giảm, dẫn tới doanh thu tài chính 9 tháng giảm 31% xuống 34,7 tỷ đồng.

Kết quả, 9 tháng 2021, Công ty đạt 34,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, Công ty đã vượt hơn 13,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.