ĐHCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) diễn ra vào cuối tuần qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần ước đạt 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14,1% và 14,5% so với năm 2015. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 10%, căn cứ trên kết quả kinh doanh khả quan từ năm 2015. Dự kiến chi cổ tức tỷ lệ 20%.

TLG cũng đã công bố và giải trình kết quả kinh doanh quý I/2016. Theo đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 48,3 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2015, Thiên Long có mạng lưới phân phối tại 63 tỉnh thành với 57.600 điểm bán lẻ. Về thị trường xuất khẩu, hiện nay sản phẩm của Thiên Long đã có mặt tại hơn 45 quốc gia nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thành lập nhà phân phối tại nước sở tại. Do đó, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiến tới thành lập chi nhánh nước ngoài và phát triển các dịch vụ kho bãi, logistics,… để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

Năm 2015, doanh thu xuất khẩu của TLG ước đạt 251 tỷ đồng, tăng 38,5% so với năm 2014.

Năm 2015, tổng doanh thu TLG đạt 1.883,7 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2014, trong đó nhóm sản phẩm bút viết chiếm tỷ trọng cao nhất là 45,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,9 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt 13,9% chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt 10%, là mức cao nhất kể từ khi TLG niêm yết năm 2010. 

Theo ĐTCK