TKV nộp ngân sách gần 8,5 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh thu 4 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt hơn 56,85 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, TKV cũng nộp ngân sách nhà nước 8,46 nghìn tỷ đồng.
Doanh thu 4 tháng đầu năm 2024 của TKV đạt hơn 56,85 nghìn tỷ đồng
Doanh thu 4 tháng đầu năm 2024 của TKV đạt hơn 56,85 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, trong tháng 4, TKV đã sản xuất 3,63 triệu tấn than, tiêu thụ 5,05 triệu tấn; 119,5 nghìn tấn alumin và tiêu thụ 127,9 nghìn tấn. Đồng thời, Tập đoàn cũng sản xuất 8,8 nghìn tấn tinh quặng đồng, 2.690 tấn đồng tấm; 850 tấn kẽm thỏi; 13.800 tấn phôi thép. Ngoài ra, TKV sản xuất và tiêu thụ 965 triệu kWh điện. Những kết quả trên đã giúp TKV đạt doanh thu trên 16,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 4.

Như vậy, trong 4 tháng năm 2024, Tập đoàn sản xuất 13,72 triệu tấn than, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; than thương phẩm đạt 17,87 triệu tấn, tăng 14%. Than tiêu thụ đạt 17,42 triệu tấn, tăng 10%; trong đó, cung cấp cho các hộ điện 15,32 triệu tấn, tăng 13%. Đồng thời, TKV đã sản xuất 3,42 tỷ kWh điện, tăng 12% so cùng kỳ năm trước. Tiền lương bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với kế hoạch; trong đó, sản xuất than đạt 17,9 triệu đồng/người/tháng.

Theo lãnh đạo TKV, Tập đoàn đặt mục tiêu tháng 5 sẽ sản xuất 3,3 triệu tấn than; nhập khẩu 1 triệu tấn than và tiêu thụ 5,25 triệu tấn. Riêng than cung cấp cho sản xuất điện là 4,71 triệu tấn. Tập đoàn cũng dự kiến sản xuất 130 nghìn tấn alumin, 9.450 tấn tinh quặng đồng, 2.400 tấn đồng tấm, 850 tấn kẽm thỏi và 1.007 triệu kWh điện...

Chuyên đề