(BĐT) - Thông tin trên được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhấn mạnh tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
Theo TKV, năm 2016 doanh thu đạt 101,18 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Theo TKV, năm 2016 doanh thu đạt 101,18 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Theo TKV, năm 2016 là một năm khó khăn nhất từ khi thành lập, song doanh thu toàn Tập đoàn vẫn đạt 101,18 ngàn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 51,12 ngàn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; khoáng sản đạt  7,02 ngàn tỷ đồng, bằng 127% thực hiện năm 2015; sản xuất điện đạt 9,79 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương năm 2015. Nộp ngân sách 14,31 ngàn tỷ đồng, bằng 118,2% so với năm 2015.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012 - 2015, đến nay, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11/11 doanh nghiệp. Hoàn thành thoái vốn tại các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính, trong đó đã thoái vốn tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trước tháng 12/2014. Số tiền thu được sau thoái vốn là 1.962 tỷ đồng, thặng dư 383 tỷ đồng.

Năm 2017, TKV đặt chỉ tiêu doanh thu toàn Tập đoàn là 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016; lợi nhuận toàn Tập đoàn là 1.000 tỷ đồng.