Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu dự kiến đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 17,7% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 93 tỷ đồng, giảm 17,8%. Cổ tức năm 2020 dự kiến tỷ lệ 15% bằng tiền.

Năm 2019, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt là 201,6 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu cho thuê đất, cho thuê hạ tầng vượt 5,6% kế hoạch, tăng 7% so với năm trước; doanh thu cho thuê nhà xưởng vượt kế hoạch 19%,…Lợi nhuận trước thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018. Với kết quả này, Tín Nghĩa hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và vượt 4,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Phương án chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Mục đích của việc phát hành là để chuẩn bị vốn đầu tư cho dự án mới là khu dịch vụ thương mại, logistics xã Lộ 25 và dự án khu dân cư phục vụ tái định cư xã Lộ 25.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng là 14 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 1 : 0,5384 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền mua, 1 quyền mua được 0,5384 cổ phiếu mới). Mục đích của việc chào bán nhằm tăng vốn điều lệ, đảm bảo đủ lượng vốn đối ứng trong việc triển khai các dự án mới, hợp tác đầu tư phát triển quy mô công ty.

Định hướng năm 2020, công ty sẽ đưa vào khai thác tiếp các nền đất còn lại và khai thác chợ giai đoạn 1 của khu dân cư và tái định cư 18ha Tam Phước, tiếp tục đầu tư xây dựng và cho thuê Kiot – đường 3. Công ty cũng sẽ nghiên cứu, khảo sát, xem xét đầu tư vốn vào các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp trong tỉnh và vùng Đông Nam Bộ còn quỹ đất và có hướng phát triển tốt.

Theo NDH