Tính đến cuối tháng 2, đã hoàn thuế VAT trên 21.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng (hoàn xuất khẩu là 19.749 tỷ đồng, đầu tư là 1.726 tỷ đồng, trường hợp khác là 212 tỷ đồng), bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế VAT năm 2024.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu NSNN lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, bằng 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 276.283 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 16/2/2024, toàn ngành đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,8% kế hoạch năm 2024; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.746 tỷ đồng.

Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2/2024 ước đạt 6.000 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 2/2024 ước thu được 21.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm 19/2/2024, toàn quốc có 918.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 3.895 doanh nghiệp (0,4%) so với thời điểm 31/12/2023.

Chuyên đề