Tiết giảm chi phí, May 10 báo lãi quý III/2021 tăng trưởng 78,7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty May 10 vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả doanh thu thuần đạt 996,3 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quý III/2021, Tổng công ty May 10 báo lãi trước thuế tăng trưởng 78,7% lên 19,3 tỷ đồng. Ảnh: Garco10
Quý III/2021, Tổng công ty May 10 báo lãi trước thuế tăng trưởng 78,7% lên 19,3 tỷ đồng. Ảnh: Garco10

Tuy nhiên, chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 18% xuống còn 101 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, Tổng công ty May 10 báo lãi trước thuế tăng trưởng 78,7% lên 19,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty ghi nhận 60,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 18%.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Tổng công ty đạt 1.912 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 325 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ vay đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng lên 690 tỷ đồng.

Chuyên đề