(BĐT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An.
Tiền Giang đầu tư hơn 257 tỷ đồng mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tiền Giang đầu tư hơn 257 tỷ đồng mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 14 gói thầu, chủ yếu là các gói thầu tư vấn và một số gói thầu xây lắp. Trong đó, 2 gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu Thi công di dời trụ điện), còn lại đều áp dụng chỉ định thầu.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An được phê duyệt vào giữa tháng 10/2021 với tổng mức đầu tư là 257,843 tỷ đồng.