(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHCĐ, năm 2017, CTCP Thủy sản Mekong (Mã CK: AAM) ghi nhận mức doanh thu đạt gần 229 tỷ đồng, giảm 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 1,8 tỷ đồng, giảm 38% so với kết quả thực hiện năm 2016. Như vậy, Công ty mới chỉ hoàn thành lần lượt 81,6% và 26,6% kế hoạch năm đề ra.

AAM giải trình nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguyên liệu bên ngoài ở nông thôn trầm trọng đã khiến Công ty ngưng sản xuất kéo dài hơn 2 tháng trong năm. Trong khi đó, nguồn tự chăn nuôi tại 2 ngư trường chỉ đảm bảo 40-50% nhu cầu kế hoạch.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp và công tác xúc tiến thương mại chưa kịp thời… là những nguyên nhân khiến Công ty không đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

Công ty cho biết trong năm 2017, đồng vốn được đảm bảo, tài chính tiếp tục lành mạnh, không nợ xấu, nợ khó đòi và không đầu tư tràn lan. Ngoài ra, Công ty đã giải quyết hết lượng cá tra tồn kho và chia cổ tức đạt kế hoạch 5%.

HĐQT dự kiến trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó doanh thu đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức từ 5% trở lên.