(BĐT) - Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo), đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt hoạt động tại Công ty. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Trung Sơn 6 tháng đầu năm thấp, dẫn đến sản lượng điện sản xuất thấp hơn kế hoạch được giao. Tuy nhiên, TSHPCo cố gắng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.
Thủy điện Trung Sơn: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021

Về công tác tổ chức đấu thầu, 6 tháng đầu năm 2021, TSHPCo đạt mục tiêu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt công tác vận hành nhà máy thủy điện thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, TSHPCo đã phân công, bố trí lao động vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên. Bố trí “ba tại chỗ” đối với cán bộ công nhân viên vận hành và thực hiện các công việc cấp bách tại nhà máy. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, TSHPCo cũng quan tâm tham gia hoạt động an sinh xã hội như ủng hộ quỹ người nghèo tại địa phương. Đặc biệt, TSHPCo đã ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2021 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức không chỉ riêng đối với TSHPCo mà đối với toàn bộ nền kinh tế, trong và ngoài nước. Mục tiêu của TSHPCo là cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Tổng công ty Phát điện 2 đã giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủy điện Trung Sơn được xây dựng tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, do Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn làm chủ đầu tư. Công trình được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là một trong những dự án thủy điện tốt nhất trên thế giới mà WB tài trợ. Thủy điện Trung Sơn có công suất 260 MW (4 tổ máy x 65MW); sản lượng bình quân năm hơn 1 tỷ kWh. Dự án được khởi công từ tháng 11/2012, hoàn thành vào tháng 6/2017; dung tích hồ chứa nước là 385 triệu m3.