(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Thác Mơ vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả doanh thu đạt 116,3 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận thêm doanh thu từ hoạt động tài chính, Công ty báo lãi ròng quý II/2020 đạt 83 tỷ đồng, giảm 24%.

Công ty cho biết, giá điện bình quân quý II/2020 thấp hơn cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu giảm, lợi nhuận giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy điện Thác Mơ ghi nhận 205 tỷ đồng doanh thu và 126,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm tương ứng 19% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến thời điểm cuối quý II/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.645 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm khoảng 10%.