Thủy Điện Hủa Na: lãi quý IV/2021 giảm mạnh, cả năm đạt 138,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Hủa Na vừa công bố Báo cáo tài chính quý cuối năm 2021 với doanh thu đạt 200 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lãi trước thuế của Công ty đạt 49 tỷ đồng trong quý III/2021, giảm 41% so với quý IV/2020. Lũy kế cả năm 2021, Công ty ghi nhận 691 tỷ đồng doanh thu và 138,5 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp gần 4 lần con số thực hiện năm 2020.
Đập chính Nhà máy Thủy điện Hủa Na
Đập chính Nhà máy Thủy điện Hủa Na

Trong năm 2021, sản lượng điện tiêu thụ đạt 563,31 triệu kWh, thấp hơn 3,52 triệu kWh so với năm 2020. Tuy nhiên Nhà máy đã chào giá tốt hơn. Bên cạnh đó tiết giảm được chi phí dẫn đến lợi nhuận tăng trưởng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.885 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 28%, tương đương 1.103 tỷ đồng, giảm 353 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chuyên đề