(BĐT) - Nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp nói riêng đang phải đối mặt và thích nghi với rất nhiều thay đổi từ thị trường quốc tế cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Thương hiệu Việt

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng thương hiệu đóng vai trò quan trọng, là một điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp trụ vững và phát triển, góp phần củng cố, nâng tầm thương hiệu quốc gia. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề Đặc biệt “Thương hiệu Việt”.

Nội dung Chuyên đề khẳng định vai trò của doanh nghiệp, sức mạnh của thương hiệu, bản lĩnh doanh nhân và khát vọng xây dựng, phát triển thương hiệu có tầm cỡ quốc tế. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong xây dựng thương hiệu; tôn vinh những thương hiệu Việt có giá trị, là niềm tự hào của đất nước.