(BĐT) - Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu Công ty CP Vận tải Thái Nguyên tích cực hơn nữa trong điều hành, chỉ đạo thi công, đẩy nhanh tiến độ để Dự án Bến xe khách trung tâm TP. Thái Nguyên đi vào hoạt động trước ngày 25/6/2016.

Ông Bắc cũng yêu cầu Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thiết kế; nhà thầu thi công trong giám sát công trình; quan tâm đặc biệt đến vấn đề an toàn lao động. Ông Vũ Hồng Bắc giao Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các hộ dân bị ảnh hưởng.