Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH: Lượng vốn lớn chưa giải ngân, chờ tháo gỡ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, đến nay vẫn còn lượng vốn lớn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa thể giải ngân. Nếu không có giải pháp kịp thời sẽ khó có thể giải ngân hết trong năm 2023 hoặc không được tiếp tục thực hiện.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1/2023 ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16,036 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 878 tỷ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà đạt 3,744 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ 2% lãi suất đạt hơn 134 tỷ đồng; giảm thuế, phí, lệ phí 52,623 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng.

Về chi đầu tư phát triển, trong tổng số vốn 176 nghìn tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã giao 147,138 nghìn tỷ đồng (94 nhiệm vụ, dự án); đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với số vốn 14,71 nghìn tỷ đồng (129 dự án). Đối với số vốn 14,151 nghìn tỷ đồng còn lại: các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ là 9,605 nghìn tỷ đồng; các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là 1,214 nghìn tỷ đồng; các dự án chưa được thông báo vốn là 3,332 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ KH&ĐT, việc thực hiện Chương trình vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Đó là triển khai hỗ trợ 2% lãi suất rất chậm so với yêu cầu đề ra, mới đạt 0,2% tổng nguồn lực, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 sau khi sử dụng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư 2,856 nghìn tỷ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đề xuất cụ thể phương án xử lý; còn 14,151 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình chưa được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp không giao kế hoạch trước ngày 31/3 sẽ không được tiếp tục thực hiện.

Bộ KH&ĐT đề nghị, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện cho vay, tạo điều kiện đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vay; dự kiến khả năng thực hiện, số tiền có thể giải ngân đến hết thời hạn của Chương trình, số tiền còn lại không sử dụng hết, đề xuất phương án xử lý. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ về cụ thể số tiền còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề xuất phương án xử lý.

Đối với việc phân bổ số vốn 14,151 nghìn tỷ đồng còn lại chưa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Bộ KH&ĐT đề nghị, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các bộ liên quan sớm có ý kiến đối với danh mục các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư của các bộ, địa phương tại Văn bản số 857/BKHĐT-TH ngày 9/2/2022 của Bộ KH&ĐT. Đề nghị Bộ Y tế và 12 địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo đề nghị của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 856/BKHĐT-TH ngày 9/2/2022, sớm gửi Bộ KH&ĐT trong tháng 2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư không đúng thời hạn nêu trên.

Đối với số vốn 3,332 nghìn tỷ đồng, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện chủ trương đầu tư của các dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 28/2/2022.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra ngày 21/2/2023, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc. Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP trong quý I để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%.

Chuyên đề