(BĐT) - Biên bản ghi nhớ Dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và phát triển ngành công nghiệp” được Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và  Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký kết chiều 19/12, tại Hà Nội.
Lễ ký Biên bản ghi nhớ Dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp” giữa Cục Phát triển doanh nghiệp và JICA. Ảnh: Lê Tiên

Lễ ký Biên bản ghi nhớ Dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp” giữa Cục Phát triển doanh nghiệp và JICA. Ảnh: Lê Tiên

Theo Biên bản, Dự án sẽ được triển khai từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2023, hướng tới tăng cường kết nối giữa DNNVV trong nước với chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu thông qua việc sử dụng các cơ chế hỗ trợ được quy định trong Luật Hỗ trợ DNNVV và các chính sách đối với công nghiệp phụ trợ.

Cụ thể, Dự án sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng việc cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV qua các cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phục vụ cho việc nâng cấp Cổng Thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia. Qua đó, Dự án hỗ trợ hình thành nền tảng kết nối kinh doanh giữa nhà cung ứng trong nước với các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Đồng thời, các DNNVV trong nước sẽ có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhận được những hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để nâng cao năng lực và đáp ứng được tiêu chuẩn của các doanh nghiệp công nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, DNNVV cũng sẽ nhận được những hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt đông đào tạo được triển khai cho các đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV.

Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), các công ty Nhật Bản chỉ mua sắm khoảng 32,4% các dịch vụ và sản phẩm đầu vào từ các nhà cung cấp tại Việt Nam. Con số này thấp hơn nhiều so với các DN FDI của Nhật tại các nước ASEAN khác như Thái Lan (57,1%) và Indonesia (40,5%).