(BĐT) - Ngày 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đã làm việc với lãnh đạo 3 địa phương là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Số vốn giải ngân kế hoạch năm 2021 của Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên tính đến ngày 30/11 đạt khoảng 29.511 tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch được giao. Ảnh: Lê Tiên

Số vốn giải ngân kế hoạch năm 2021 của Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên tính đến ngày 30/11 đạt khoảng 29.511 tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch được giao. Ảnh: Lê Tiên

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), số vốn giải ngân kế hoạch năm 2021 của 3 địa phương tính đến ngày 30/11 đạt khoảng 29.511,352 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 56,5% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm 2021 (thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 63,85%). Các địa phương dự kiến đến hết ngày 31/1/2022 sẽ giải ngân đạt 98,91% kế hoạch năm 2021, cả 3 địa phương dự kiến giải ngân trên 90% kế hoạch năm.

Trước thực trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, các địa phương kiến nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương đã được giao kế hoạch năm 2021 sang năm 2022, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài, ODA năm 2021; đề nghị cho phép các ban quản lý dự án, hoặc đơn vị có đủ năng lực được lập, trình chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của HĐND cấp tỉnh; tiếp tục hoàn thiện chính sách giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án…

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 cho rằng, các địa phương cần khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chuyên môn, nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian cụ thể.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT hoàn thiện báo cáo về tiến độ giải ngân của Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, trong đó phân định rõ phần vốn đầu tư công của các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021; các dự án mới được phân bổ vốn…