(BĐT) - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, thống kê tương đối đầy đủ từ báo cáo của các chủ đầu tư cho thấy, trong năm 2016 đã có 1.171 gói thầu được thực hiện với tổng giá trị gói thầu là 1.324,675 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 1.312,428 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu là 12,247 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm tương đương 0,924%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Đánh giá về tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhìn chung tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu bình quân 0,924% là thấp hơn so với các năm trước (năm 2013 đạt 1,5%, năm 2014 đạt 2,28%, năm 2015 đạt 6,1%). Các năm trước, các gói thầu thuộc dự án nhóm A, nhóm B có giá trị tiết kiệm lớn nên kéo theo tỷ lệ tiết kiệm bình quân tăng lên.

Cụ thể hơn, theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mức tiết kiệm đạt được trong đấu thầu tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp. Mức tiết kiệm trong lĩnh vực phi tư vấn đạt thấp nhất do áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trong năm qua, Thừa Thiên Huế có 19 gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện, với tổng giá trị các gói thầu là 415 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện bằng tổng giá gói thầu.

Số lượng gói thầu lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu là 815 gói thầu, tổng giá các gói thầu là 17,342 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 17,229 tỷ đồng, mức tiết kiệm đạt được là 113 triệu đồng, tương đương 0,65%.

Số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi có 322 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 1.279,511 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.267,906 tỷ đồng, tiết kiệm được 11,605 đồng, tương đương 0,9%.