(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có các quyết định về việc thành lập 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng diện tích trên 580 ha.
3 khu công nghiệp mới được thành lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích trên 580 ha.

3 khu công nghiệp mới được thành lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích trên 580 ha.

Theo đó, Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1 tại thị xã Hương Thủy có quy mô diện tích khoảng 85,87 ha. Phạm vi ranh giới phía Bắc giáp đường tránh phía Tây thành phố Huế; phía Nam giáp Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV đợt 2; phía Tây giáp sông Phú Bài và đường dân sinh nối ra Tỉnh lộ 15; phía Đông giáp khu dân cư xã Thuỷ Phù. Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư khoảng 127,494 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Gilimex có địa điểm thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ. Quy mô diện tích khoảng 460,85 ha. Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.614 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1, thị xã Hương Trà có quy mô diện tích khoảng 37,6 ha. Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam. Tổng vốn đầu tư khoảng 210 tỷ đồng. Phạm vi ranh giới phía Bắc giáp lô A-01, A-02, A-11, A-12 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ; phía Nam giáp trục đường đi xã Hương Văn, thị xã Hương Trà; phía Đông giáp đường phía Tây thành phố Huế; phía Tây giáp lô B-01, B-03, CX-02 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ.

Thời hạn hoạt động của các khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.