(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các đơn vị y tế công lập sử dụng năm 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, thời hạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện 7 gói thầu được phê duyệt (918 mặt hàng) với tổng giá trị 150,943 tỷ đồng là trong tháng 12/2021.

Cụ thể, Gói số 1 (202 mặt hàng) có giá 32,694 tỷ đồng; Gói số 2 (93 mặt hàng) có giá 21,514 tỷ đồng; Gói số 3 (52 mặt hàng) có giá 12,821 tỷ đồng; Gói số 4 (323 mặt hàng) có giá 45,661 tỷ đồng; Gói số 5 (17 mặt hàng) có giá 2,117 tỷ đồng. Gói số 6 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (33 mặt hàng) có giá 19,524 tỷ đồng và Gói số 7 Dược liệu và vị thuốc cổ truyền (198 mặt hàng) có giá 16,61 tỷ đồng.