Thừa Thiên Huế: Mở 2 gói thầu lâm nghiệp chỉ 1 nhà thầu tham dự

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở 2 gói thầu lĩnh vực lâm nghiệp. Các gói thầu đều được mời thầu qua mạng và chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, tại Gói thầu FMCR-TTH-XL08: Toàn bộ phần xây lắp hai công trình đường tại xã Phong Hiền và xã Phong Hòa (thuộc hợp phần 3.2), nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Tân Bảo Thành - Công ty CP Thành Đạt - Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Thành 68 với giá dự thầu 22,762 tỷ đồng (giá gói thầu 22,789 tỷ đồng).

Tại Gói thầu FMCR-TTH-XL07: Toàn bộ phần xây lắp công trình đê xã Lộc Bình (thuộc hợp phần 3.2), nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Long Phụng với giá dự thầu 12,977 tỷ đồng (giá gói thầu 13,015 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng 2 gói thầu trên là 1 năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư