Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho PVN đầu tư kinh doanh

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại Dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN. Ảnh: Tiên Giang
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại Dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN. Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại Dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN do Bộ Tài chính trình Chính phủ, trong đó phải tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho PVN trong đầu tư kinh doanh phù hợp với đặc thù của ngành dầu khí, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2017.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao PVN khẩn trương đề xuất các phương án xử lý về vấn đề cấp bảo lãnh cho Dự án Hóa dầu Long Sơn, trong đó phân tích, làm rõ các mặt tích cực, hạn chế của từng phương án, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11 tới.

Trước đó, cuối tháng 10 vừa qua, trong văn bản cho ý kiến chỉ đạo về việc sửa điều lệ hoạt động của PVN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN.

Cùng với đó, phải rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.

Chuyên đề