(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.
Được biết, Dự thảo Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (ảnh: internet)

Được biết, Dự thảo Quy hoạch điện VIII ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (ảnh: internet)

Thông báo nêu rõ, để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) trình duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đồng thuận và hiệu quả tốt nhất cho đất nước, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về Quy hoạch điện VIII.

Đề chuẩn bị tốt Hội nghị này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo và yêu cầu các địa phương gửi báo cáo ngắn gọn về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn, báo cáo tổng hợp về các đề xuất bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện đã gửi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ đến ngày 20/11/2021 mà chưa được phê duyệt để Bộ Công Thương tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của các địa phương về quy hoạch các loại nguồn điện và lưới điện, Bộ Công Thương tổng hợp và chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình Hội nghị để báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 30/11.

Liên quan đến hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch điện VIII, mới đây (ngày 19/11), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII). Từ đầu năm 2021 đến nay, lãnh đạo Chính phủ nhiều lần yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại quy hoạch trình cấp có thẩm quyền.