Thủ tướng duyệt chi hơn 230 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn mặn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ hơn 230 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016.
Thủ tướng duyệt chi hơn 230 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn mặn

Chuyên đề