Thủ tướng chỉ đạo tìm giải pháp nâng cao quản trị DN

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu có giải pháp khắc phục tình trạng hạn chế trong thực thi quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp. Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra sau khi Báo Đấu thầu ngày 26/3/2018 đăng tải bài viết: “Sửa Luật DN, kỳ vọng quản trị đổi về chất”.
Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra sau khi Báo Đấu thầu ngày 26/3/2018 đăng tải bài viết: “Sửa Luật DN, kỳ vọng quản trị đổi về chất”. Ảnh: Tường Lâm
Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra sau khi Báo Đấu thầu ngày 26/3/2018 đăng tải bài viết: “Sửa Luật DN, kỳ vọng quản trị đổi về chất”. Ảnh: Tường Lâm

Theo bài viết, ở Việt Nam có hàng chục nghìn công ty cổ phần là công ty gia đình (bố, mẹ, con sở hữu cổ phần) và nhiều công ty cổ phần không biết hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông là gì. Trên 90% doanh nghiệp chép nguyên điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp mà không có tính toán. Nếu công ty gia đình chưa thành lập hội đồng quản trị thì gần như không bị phạt.

Cùng với đó, kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho biết, quản trị trong kinh doanh ở Việt Nam xếp vị trí 81 trên tổng số hơn 100 nền kinh tế được tiến hành khảo sát đánh giá gần đây.          

Chuyên đề