(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ảnh 1

Ông Đoàn Thái Sơn (sinh năm 1970), người từng giữ chức Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, với việc ông Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu và ông Đoàn Thái Sơn mới được bổ nhiệm, Thống đốc Lê Minh Hưng hiện có 5 Phó thống đốc gồm: ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh, ông Nguyễn Đồng Tiến, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Đoàn Thái Sơn.