Nhiều khoản thu ngân sách trong năm 2019 đã vượt dự toán đề ra...
Tính đến 15/12/2019, ngân sách đã bội thu khoảng 100.000 tỷ đồng.

Tính đến 15/12/2019, ngân sách đã bội thu khoảng 100.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% so với dự toán năm.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1,41 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm. Thu từ dầu thô đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, vượt 19,5% so với dự toán.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng lên đến 210,2 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 11,1%.

Như vậy, thu ngân sách nhà nước đã hoàn thành chỉ tiêu trước nửa tháng.

Về chi ngân sách, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng chi ngân sách từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2019 ước tính đạt 1,31 triệu tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 927,9 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8%; chi đầu tư phát triển 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% và chi trả nợ lãi 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5%.

Dựa vào những số liệu trên có thể thấy, cơ cấu ngân sách năm 2019 đã đạt mức bội thu hiếm có.

"Nhiều khoản thu ngân sách đã đạt trên 90% và vượt mức dự toán. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước", Tổng cục Thống kê đánh giá.
Theo VnEconomy