(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tiến độ thu ngân sách địa phương đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt khoảng 55% dự toán, trong đó, có 45 địa phương thu đạt từ 50% dự toán năm trở lên; 57 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, thu ngân sách trung ương mới đạt khoảng 42% so với dự toán năm và thấp hơn so với tiến độ thu cùng kỳ năm trước (đạt 46,3%).

Để chống thất thu NSNN, 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính hơn 1.800 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 22 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 4.270 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2015; đã thu hồi trên 20.000 tỷ đồng nợ đọng thuế năm 2015 chuyển qua.