Thư mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Mã gói thầu: 83418524

CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG NƯỚC CHO VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TÁI CẤP VỐN CHO CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC CỦA CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Bảo vệ khí hậu thông qua Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững tại Việt Nam (BEM) hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện “Cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước cho việc xây dựng đề xuất cơ chế tái cấp vốn cho các tổ chức tài chính trong nước của các dự án năng lượng sinh học”.

Văn phòng GIZ hà Nội đang tiến hành đầu thầu rộng rãi lựa chọn 01 công ty/tổ chức tư vấn (sau đây gọi tắt là LCF) đủ điều kiện để thực hiện các công việc sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 31/10/2022 đến 15/02/2023

b. Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

c. Ngày công dự kiến: Tới 130 ngày công

d. Yêu cầu:

- Đơn vị tư vấn cần đảm bảo có đủ chuyên môn sâu, có từ 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững, bao gồm năng lượng sinh học và xây dựng cơ chế tài chính cũng như có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế về thẩm định các dự án năng lượng tái tạo hoặc lĩnh vực có liên quan.

- Có đội ngũ chuyên gia, tư vấn (02 chuyên gia). Các chuyên gia phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây để đạt điểm tối đa trong quá trình đánh giá:

o 01 chuyên gia kinh tế, tài chính và ngân hàng và chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, tổng hợp báo cáo và đảm bảo chất lượng cuối cùng của sản phẩm đầu ra. Chuyên gia cần có ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng; xây dựng cơ chế cho vay; hiểu biết tốt về ngành điện Việt Nam và ngân hàng xanh; có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức quốc tế và thẩm định dự án phát triển, đặc biệt là về năng lương tái tạo và cơ cấu tài chính. Trình độ học vấn: Thạc sĩ ngành kinh tế/ tài chính/ ngân hàng hoặc tương đương.

o 01 chuyên gia kỹ thuật, có ít nhất 20 năm kinh nghiệm về phát triển bền vững như năng lượng tái tạo, khoa học bền vững, môi trường, kỹ thuật; kinh nghiệm về năng lượng gió, mặt trời và nước là một lợi thế. Chuyên gia cần có hiểu biết tốt về cấp vốn cho các dự án, kinh nghiệm trong hợp tác với các tổ chức tài chính về thẩm định dự án năng lượng tái trạo và cơ cấu tài chính; có khả năng trình bày các vấn đề phức tạp với các bên liên quan cấp cao và khả năng làm việc nhóm. Trình độ học vấn: Thạc sĩ ngành môi trường hoặc lĩnh vực có liên quan.

Các cơ quan/tổ chức tư vấn trong nước có quan tâm cần gửi hồ sơ đấu thầu bao gồm:

1. Phiếu dự thầu (có chữ ký của giám đốc và đóng dấu của công ty/tổ chức)

2. Hồ sơ pháp nhân (bao gồm Giấy phép kinh doanh (đối với Doanh nghiệp) hoặc Quyết định thành lập (đối với Hiệp hội), đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, bản tóm tắt kinh nghiệm tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển bền vững, bao gồm năng lượng sinh học và xây dựng cơ chế tài chính cũng như kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc quốc tế về thẩm định các dự án năng lượng tái tạo hoặc dự án có liên quan.

3. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với Doanh nghiệp)

4. Đối với liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị tham gia): Hợp đồng liên danh và chỉ định cơ quan đứng đầu liên danh

Tiêu chí loại hồ sơ

Đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu chính trong liên danh phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững, bao gồm năng lượng sinh học và xây dựng cơ chế tài chính cũng như có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế về thẩm định các dự án năng lượng tái tạo hoặc lĩnh vực có liên quan từ năm 2012 đến nay và có hồ sơ pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập + mã số thuế GTGT, bao gồm lĩnh vực kinh doanh liên quan đến phát triển bền vững hoặc tương tự).

Xin mời các cơ quan/tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.detrước ngày 19/09/2022 để nhận được bộ Hồ sơ dự thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83418524_BEM/GIZ

Hồ sơ dự thầu, có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng tiếng Anh, chậm nhất vào 17h:00 ngày 29/09/2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.Tiêu đề email: Tender code: 83418524_BEM/GIZ

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de.

2. Hồ sơ dự thầu chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư