Gói thầu 1 (83406395): Cung cấp và quản trị dịch vụ lữ hành và Gói thầu 2 (83406396): Quản lý tổ chức sự kiện

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên Thiên nhiên; và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang www.giz.de/viet-nam.

Văn phòng GIZ Hà Nội thực hiện đấu thầu rộng rãi theo lô để tìm nhà thầu có đủ điều kiện và kinh nghiệm (tối thiểu 7 năm kinh nghiệm): 01 (một) nhà thầu cung cấp dịch vụ lữ hành và 02 (hai) nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện với hiệu quả cao nhất về chi phí. Về mảng lữ hành, nhà thầu sẽ sắp xếp, đặt vé (cùng các dịch vụ liên quan khác) cho khoảng 3.000 chuyến bay quốc tế và nội địa với doanh số bán vé khoảng 60 tỷ đồng. Mảng tổ chức sự kiện trong và ngoài nước cũng có doanh số tương tự cho tối đa 03 (ba) năm. Các nhà thầu có thể nộp hồ sơ cho cả hai gói thầu.

a. Thời gian dự kiến thực hiện gói thầu:

- Gói thầu 1 (83406395) - Cung cấp và quản trị dịch vụ lữ hành: 01/9/2022 - 31/8/2024 với khả năng gia hạn thêm 01 năm;

- Gói thầu 2 (83406396) - Cung cấp và quản lý tổ chức sự kiện: 01/9/2022 – 31/8/2024 với khả năng gia hạn thêm 01 năm

b. Địa đim: Các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

c. Yêu cầu: Các đơn vị quan tâm đến hai gói thầu vui lòng liên hệ với Văn phòng GIZ tốt nhất trước ngày 03/6/2022 qua email Question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận hồ sơ mời thầu.Tiêu đề email: 83406395-GIZ Office Hanoi - Gói thầu 1 (dịch vụ lữ hành) hoặc và 83406396 - GIZ Office Hanoi - Gói thầu 2 (tổ chức sự kiện).

Đơn vị thầu chuẩn bị và gửi hồ sơ bằng tiếng Anh bao gồm:

1. Hồ sơ quan tâm:

- Thư quan tâm (có chữ ký của Giám đốc/ người đại diện và đóng dấu của công ty);

- Hồ sơ công ty (giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, hồ sơ nhân sự, danh mục dịch vụ, số năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ có liên quan, danh sách các văn phòng/ hội sở tại Việt Nam và trong khu vực, thư giới thiệu của các công ty/tổ chức quốc tế);

- Xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ có liên quan (cung cấp ít nhất 03 thư giới thiệu hoặc các văn bản tương tự);

- Thông tin tài chính: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 4 năm gần nhất (2018, 2019, 2020, 2021), bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, quyết toán thuế); thư chứng nhận khả năng thanh khoản tốt từ ngân hàng.

Yêu cầu thêm đối với gói thầu số 1:

- Có giấy chứng nhận Đại lý chính thức IATA.

- Giấy chứng nhận Đại lý cấp 1 của Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines và Air France;

- Các giải thưởng và đăng ký hội viên khác trong các hiệp hội công ty lữ hành.

2. Hồ sơ kỹ thuật.

3. Hồ sơ tài chính.

Thời hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ kỹ thuật và tài chính: Trước 17 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 27/6/2022.

Nhà thầu gửi hồ sơ tới hòm thư VN_PoS_Quotation@giz.de với tiêu đề: 83406395 - GIZ Office Hanoi - Gói thầu 1 (dịch vụ lữ hành) hoặc và 83406396 - GIZ Office Hanoi - Gói thầu 2 (Tổ chức sự kiện).

GIZ có nghĩa vụ bảo đảm tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý:

1. Thư quan tâm và câu hỏi chỉ gửi đến email Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de tốt nhất trước ngày 03/6/2022.

2. Hồ sơ thầu chỉ gửi tới email VN_PoS_Quotation@giz.de trước 17 giờ 00, ngày 27/6/2022.

3. Hồ sơ thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ bị loại.

4. Sau khi đánh giá hồ sơ quan tâm, chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ kỹ thuật và sau đó là hồ sơ tài chính của các nhà thầu được lựa chọn.