Gói thầu 1 (83405635): Cung cấp và quản trị dịch vụ lữ hành;  Gói thầu 2 (83405636): Quản lý tổ chức sự kiện

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo nghề; chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; và năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Văn phòng GIZ Hà Nội thực hiện đấu thầu rộng rãi theo lô để tìm ra nhà thầu có đủ điều kiện và có kinh nghiệm (ít nhất 7 năm kinh nghiệm) để: (1) Cung cấp và quản trị dịch vụ lữ hành; (2) Tổ chức sự kiện cho GIZ Việt Nam trong 03 tháng (tháng 6, 7, 8/2022) với hiệu quả cao nhất về chi phí. Công việc này đòi hỏi phải sắp xếp, đặt vé cho khoảng 300 chuyến bay quốc tế và trong nước và các dich vụ liên quan khác với doanh số bán vé khoảng 2.5 tỷ đồng cũng như tổ chức sự kiện/ đoàn đi học tập khảo sát trong và ngoài nước với doanh số gần 2.5 tỷ đồng trong 03 tháng.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội thực hiện đấu thầu rộng rãi để tìm kiếm hai công ty cho hai gói thầu này, một công ty chuyên tổ chức sự kiện và một công ty chuyên cung cấp vé máy bay tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là đơn vị thầu), đủ năng lực để thực hiện gói thầu như sau:

a. Thời gian dự kiến thực hiện gói thầu:

- Gói thầu 1 (83405635) - Cung cấp và quản trị dịch vụ lữ hành: Từ ngày 15/6/2022 - 31/8/2022.

- Gói thầu 2 (83405636) - Quản lý tổ chức sự kiện: Từ ngày 01/6/2022 - 31/8/2022.

b. Địa điểm: Các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

c. Yêu cầu: Đơn vị thầu gửi hồ sơ thầu (bằng tiếng Anh) bao gồm:

1. Hồ sơ quan tâm:

- Thư quan tâm (có chữ ký của người đại diện và đóng dấu của công ty);

- Hồ sơ công ty (giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, hồ sơ nhân sự, danh mục dịch vụ, số năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ có liên quan, danh sách các văn phòng hội sở tại Việt Nam và trong khu vực, thư giới thiệu của các công ty/ tổ chức quốc tế);

- Xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ có liên quan (cung cấp ít nhấ 03 thư giới thiệu hoặc các văn bản tương tự);

- Thông tin tài chính: Báo cáo tài chính được thuyết minh từ 04 năm trước bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, quyết toán thuế); thư chứng nhận khả năng thanh khoản tốt từ ngân hàng.

Yêu cầu thêm đối với gói thầu số 1:

- Có giấy chứng nhận đại lý chính thức IATA;

- Giấy chứng nhận đại lý cấp 1 của Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines and Air France;

- Giải thưởng và đăng ký hội viên trong các hiệp hội các công ty lữ hành.

2. Hồ sơ dự thầu kỹ thuật.

3. Hồ sơ dự thầu tài chính.

Muộn nhất lúc 17 giờ 00 (Giờ Việt Nam), ngày 02/5/2022 tới hòm thư VN_PoS_Quotation@giz.de với tiêu đề mã thầu: GIZ Office Hanoi – Gói thầu 1 (83405635) hoặc/và Gói thấu 2 (83405636). Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu trong nước được đề cập tại hồ sơ mời thầu.

Các đơn vị quan tâm đến các gói thầu vui lòng liên hệ với văn phòng GIZ thông qua Email: Question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận hồ sơ mời thầu trước ngày 15/4/2022.Tiêu đề email: Mã thầu: GIZ Office Hanoi - Gói thầu 1 (83405635) hoặc/ và gói thầu 2 (83405636).

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Chú ý quan trọng:

1. Mời gửi các câu hỏi (nếu có) tới địa chỉ email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Mời gửi hồ sơ thầu tới địa chỉ email: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Hồ sơ tham dự gói thầu gửi tới sai địa chỉ email đã nêu sẽ bị loại.

4. Chúng tôi sẽ chỉ đánh giá hồ sơ kỹ thuật của các nhà thầu trong danh sách rút gọn sau khi chấm hồ sơ năng lực của nhà thầu.