Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho nghiên cứu "Đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cường đồng lợi ích của quá trình chuyển dịch năng lượng"

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)” hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện nghiên cứu “Quy hoạch lưới điện truyền tải”

Vì vậy, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn 04 chuyên gia tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 08/11/2021 đến 08/5/2022.

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

c. Ngày công dự kiến và yêu cầu chuyên môn:

STT

Vị trí

Ngày công dự kiến

Yêu cầu chuyên môn

1

Trưởng nhóm chuyên gia (TL)

50

- Có bằng Thạc sĩ về kinh tế vĩ mô/ kinh tế năng lượng hoặc các lĩnh vực liên quan, trên 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong các lĩnh vực có liên quan, các ứng viên dưới 15 năm sẽ không đủ điều kiện;

- Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực/thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, phát triển bền vững, đánh giá các yếu tố của sự phát triển;

- Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu đa lĩnh vực nhằm giải quyết các vấn đề phát triển bền vững;

- Đã được chứng minh khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực liên quan thông qua danh sách các ấn phẩm khoa học;

- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án về vấn đề năng lượng/ khí hậu với các đối tác quốc tế;

- Quen thuộc với cách thức chuẩn bị dự án, báo cáo kỹ thuật, khuyến nghị chính sách của các tổ chức nghiên cứu.

2

Chuyên gia kinh tế

(EconE)

60

- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngàn về kinh tế/ kinh tế lượng hoặc tương đương, trên 15 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong các lĩnh vực có liên quan, các ứng viên dưới 11 năm sẽ không đủ điều kiện;

- Có kinh nghiệm thu thập và phân tích số liệu (bao gồm nhưng không giới hạn: Thiết kế và triển khai khảo sát, quán lý và phân tích số liệu);

- Thành thạo các công cụ phân tích số liệu (R, STATA…).

3

Chuyên gia Luật (LR)

50

- Có bằng Thạc sĩ luật hoặc tương đương, trên 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực có liên quan., các ứng viên dưới 15 năm sẽ không đủ điều kiện;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chính sách về thay đổi thể chế và cải cách hệ thống công, góp ý cho quá trình xây dựng luật ở Việt Nam;

- Kinh nghiệm trong nghiên cứu về chính sách và pháp luật, khuôn khổ pháp lý, v.v.

4

Chuyên gia nghiên cứu chính sách (PA)

50

- Có bằng Thạc sĩ về khoa học pháp lý hoặc tương tự, trên 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong các lĩnh vực có liên quan; các ứng viên dưới 15 năm sẽ không đủ điều kiện;

- Có kinh nghiệm tham gia và chủ trì các đề tài, nghiên cứu cấp Bộ hoặc cấp quốc gia liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Có kinh nghiệm phân tích, tư vấn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

d. Yêu cầu chung:

- 04 tư vấn cá nhân trong nước được ký hợp đồng để cùng làm việc trong nhóm gồm 6 chuyên gia của các lĩnh vực liên quan khác như kinh tế, năng lượng, xã hội, môi trường, luật, nghiên cứu chính sách để thực hiện nghiên cứu cứu “Đánh giá và đề xuất giải pháp tăng đồng lợi ích của quá trình chuyển dịch năng lượng”.

- Tư vấn trong nước có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan.

Xin mời các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực mong muốn tham gia gói thầu liên hệ với văn phòng GIZ qua email: question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận hồ sơ dự thầu trước ngày 21/9/2021.

Tiêu đề email:

Tender code: 83390419 - CASE/TL,

Tender code: 83390421 - CASE/EconE,

Tender code: 83390422 - CASE/LR,

Tender code: 83390423 - CASE/PA.

Thời gian nhận hồ sơ thầu chậm nhất vào 17h00, ngày 05/10/2021.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.