Thư mời thẩm định giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học số 2639/BB-BVNTW, ngày 07/11/2022 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật về việc thống nhất danh mục mua sắm, phục vụ chuyên môn.

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị linh kiện sửa chữa cho 04 danh mục thiết bị y tế (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm có chức năng thẩm định giá, có năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá hàng hóa và dịch vụ về thiết bị y tế gửi bộ hồ sơ báo giá, bao gồm:

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá;

- Hồ sơ năng lực (bao gồm hồ sơ pháp lý, danh sách thẩm định viên về giá, bảng kê năng lực kinh nghiệm thẩm định giá tài sản và dịch vụ về thiết bị y tế).

Địa điểm tiếp nhận: Phòng VT - TBYT, Bệnh viện Nhi Trung ương (trong giờ hành chính, trước 16 giờ 30 phút). Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8663/62/61.

Thời hạn: 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Vui lòng tải thông tin về phụ lục tại đây.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư