Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững.

Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên:

(1) Đào tạo nghề;

(2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững;

(3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)” hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện nghiên cứu “Quy hoạch lưới điện truyền tải”

Vì vậy, Văn phòng GIZ Hà Nội tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 11/02/2022 đến 30/6/2022.

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

c. Ngày công dự kiến và yêu cầu:

Tư vấn sẽ đạt điểm tối đa khi đáp ứng được các tiêu chí yêu cầu cụ thể dưới đây:

STT

Vị trí

Ngày công dự kiến

Yêu cầu

1

Trưởng nhóm chuyên gia mô hình lưới điện (Lead GM)

45

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành hệ thống điện hoặc tương đương, với 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực năng lượng/điện. Ứng viên dưới 15 năm sẽ không đủ điều kiện.

- Có kinh nghiệm thực tế trong các dự án có liên quan tới lập kế hoạch và phát triển lưới điện (đường dây, trạm biến áp…).

- Có kiến thức sâu về hệ thống điện Việt Nam (bao gồm quy hoạch nguồn điện và lưới điện truyền tải) và các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống điện.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích, nghiên cứu (PSSE, EMPT…).

d. Yêu cầu chung:

- Tư vấn độc lập trong nước sẽ được ký hợp đồng để cùng làm việc trong nhóm gồm 5 chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, quy hoạch và phát triển nguồn điên, lưới điện để thực hiện nghiên cứu “Quy hoạch lưới điện truyền tải”.

- Tư vấn trong nước có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan.

Xin mời các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực mong muốn tham gia gói thầu liên hệ với văn phòng GIZ qua email: question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận hồ sơ dự thầu trước ngày 30/12/2021. Tiêu đề thư: Tender code: 83399301 CASE/Lead GM.

Thời gian nhận hồ sơ thầu chậm nhất vào 17h00, ngày 06/01/2022.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.