Thư mời gửi hồ sơ quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
Thư mời các công ty bảo hiểm gửi hồ sơ quan tâm (EOI)/ 83419810 cho gói thầu cung cấp bảo hiểm mua ngoài năm 2023 và 2024

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Hiện nay, GIZ có khoảng 350 nhân viên đang làm việc tại Việt Nam, bao gồm nhân viên Việt Nam, chuyên gia nước ngoài, chuyên gia hỗ trợ phát triển cũng như chuyên gia hòa nhập. Để chăm sóc sức khỏe cho gần 275 nhân viên Việt Nam, ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc của nhà nước, GIZ có thu xếp một chương trình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện với nhiều quyền lợi hơn cho nhân viên kể từ năm 2010. Ngoài ra, theo quy định của Luật Lao động, GIZ với tư cách là người sử dụng lao động cũng thu xếp chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên địa phương.

Năm nay, GIZ Việt Nam mong muốn được hợp tác với một công ty bảo hiểm địa phương, có năng lực và chuyên nghiệp, có danh tiếng trong lĩnh vực này và có khả năng cung cấp cho GIZ chương trình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện và khám sức khỏe định kỳ cho 275 nhân viên Việt Nam của GIZ trong năm 2023 và 2024 với quyền lợi ít nhất là bằng hoặc tốt hơn chương trình hiện tại. Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi và ký hợp đồng với công ty bảo hiểm có năng lực, cạnh tranh nhất và cung cấp được dịch vụ có quyền lợi tốt nhất như yêu cầu.

Willis Towers Watson (WTW) tiếp tục được chỉ định là môi giới bảo hiểm được GIZ Việt Nam ủy quyền và WTW sẽ hỗ trợ GIZ Việt Nam trong quá trình xem xét bản chào thầu, đánh giá kỹ thuật và thay mặt GIZ Việt Nam đàm phán nhưng GIZ Việt Nam sẽ là đơn vị quyết định cuối cùng về việc lựa chọn nhà thầu.

Công ty bảo hiểm cần gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của giám đốc và đóng dấu của công ty).

2. Hồ sơ công ty bao gồm: Bản sao đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế; sơ đồ tổ chức công ty; tóm tắt thông tin đội ngũ phục vụ GIZ dự kiến (bao gồm đội ngũ giải quyết bồi thường); danh mục dịch vụ; danh sách các văn phòng/ hội sở tại Việt Nam; số năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ bảo hiểm sức khỏe; thị phần trong lĩnh vực bảo hiểm và trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

3. Xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ có liên quan: danh sách khách hàng lớn trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe với ít nhất 3 đầu mối tham khảo (tên, vị trí, số điện thoại, địa chỉ email) từ khách hàng tương tự như GIZ, đặc biệt từ các công ty/ tổ chức quốc tế; bản sao 3 hợp đồng tương tự đã ký và/ hoặc sẽ ký.

4. Báo cáo tài chính: Cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động doanh thu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thuế). Lưu ý: Các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế hàng năm (nếu tài liệu chỉ bằng tiếng Việt) phải được dịch sang tiếng Anh.

Xin mời các cơ quan/ tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email:

Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de trước ngày 07/10/2022 để nhận được Mẫu đánh giá năng lực nhà thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83419810/ GIZCO- EOI Health Insurance

Hồ sơ EOI có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng Tiếng Anh, chậm nhất vào 17 giờ 00, ngày 16/10/2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.

Tiêu đề email: Tender code: 83419810/ GIZCO- EOI Health Insurance

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Hồ sơ EOI chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

4. Sau khi kiểm tra năng lực của các công ty bảo hiểm quan tâm, công ty bảo hiểm được chọn sẽ được chấm điểm kỹ thuật và cuối cùng là chấm về mặt tài chính về gói bảo hiểm cung cấp.

Chuyên đề