Thư mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Nhi Trung ương mời báo giá 2 gói thầu: "Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 - 2024" và "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 - 2024".

Bệnh viện Nhi Trung ương đang xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 – 2024”. Chi tiết yêu cầu phạm vi cung cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại phụ lục 01 đính kèm thư mời báo giá này.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gói thầu nghiên cứu phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Bệnh viện Nhi Trung ương. Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà 15 tầng, số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (liên hệ làm rõ thư mời báo giá: Ths. Nguyễn Thị Mai Oanh. ĐT: 024.6273.8560 - giờ hành chính).

Thời hạn nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/7/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 22/7/2022.

----------------------

Bệnh viện Nhi Trung ương đang xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2022 - 2024” và dự kiến chào thầu theo từng phần công việc trong gói thầu. Chi tiết yêu cầu phạm vi cung cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại phụ lục 01 đính kèm thư mời báo giá này.

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gói thầu nghiên cứu phạm vi cung cấp, tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ vệ sinh công nghiệp và gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 (các đơn vị có thể tham gia báo giá từng phần, nhiều phần hoặc toàn bộ gói thầu) để Bệnh viện Nhi Trung ương có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Bệnh viện Nhi Trung ương. Đ/c: Tầng 3 - Nhà 15 tầng, số 18, ngõ 879, đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (liên hệ làm rõ thư mời báo giá: Ths. Lê Nguyệt Hà. ĐT: 024.6273.8560 - giờ hành chính).

Thời hạn nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/7/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 22/7/2022.

Chuyên đề