(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Dự án Thủy điện  Đakđrinh 2 dự kiến xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi, do Công ty CP Thủy điện miền Trung làm chủ đầu tư, đang bị xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. 

Lý do là vì dự án này nếu được triển khai có thể gây ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ, môi trường nước…

Việc đầu tư Dự án Thủy điện Đakđrinh 2 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua từ nhiều năm trước. Theo thiết kế, Dự án được xây dựng trên sông Đakđrinh, thuộc xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 300 tỷ đồng.Dự án triển khai sẽ chiếm dụng gần 200 ha đất, trong đó có 5,38 ha rừng phòng hộ.