(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Mức phạt tối đa với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu là 300 triệu đồng, đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và quy hoạch là 500 triệu đồng. Ảnh: Lê Tiên

Mức phạt tối đa với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu là 300 triệu đồng, đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và quy hoạch là 500 triệu đồng. Ảnh: Lê Tiên

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT là hành vi vi phạm pháp luật có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện mà không phải là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự và được quy định tại Nghị định này. Hành vi vi phạm bao gồm: vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư (gồm đầu tư công, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư), đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, quy hoạch. Mức phạt tối đa với hành vi vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu là 300 triệu đồng, đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và quy hoạch là 500 triệu đồng.

Trong đó, đối với đầu tư PPP, có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về dự án PPP; từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi chậm đăng tải thông tin so với thời hạn theo quy định của pháp luật về PPP, đăng tải không đẩy đủ nội dung hoặc không đúng nội dung được phê duyệt; nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra cạnh tranh không bình đẳng bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng…

Vi phạm các điều cấm trong đấu thầu sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi: can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; chuyển nhượng thầu trái phép…