Thông qua chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, chiều ngày 11/1, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết).
Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 cho phép đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần. Ảnh: Tiên Tấn
Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 cho phép đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần. Ảnh: Tiên Tấn

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết. Nghị quyết gồm 4 Điều với các nội dung về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm.

Nghị quyết quy định cụ thể phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư. Theo đó, cho phép đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công, quy mô đầu tư của từng dự án thành phần chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Về tiến độ thực hiện, quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Chuyên đề