Thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về việc thí điểm giao và bổ sung nhiệm vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Thông báo số 159/TB-UBND, ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy tại Hội nghị Sơ kết công tác triển khai nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2022 - 2023;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo;

Căn cứ các Văn bản đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 của các đơn vị và văn bản số 791/SGDĐT-GDPT, ngày 15/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất thông số kỹ thuật, cấu hình máy móc thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024;

Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu theo phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói).

2. Giá cụ thể của hàng hóa (đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tại nơi sử dụng).

3. Thời gian bảo hành của hàng hóa.

4. Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung tại phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).

5. Yêu cầu chung:

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công việc của giáo viên, học sinh tại các đơn vị. Đảm bảo hàng chính hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở lại đây, đầy đủ CO/CQ (trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu), đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.

- Ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT, ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

- Đảm bảo thực hiện theo quy định về nhãn hàng hóa tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

- Đề nghị đảm bảo chất lượng bảo hành sản phẩm sau bán hàng, kịp thời xử lý khắc phục ngay khi nhận được yêu cầu người sử dụng.

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30 phút ngày 20/4/2024.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Ông Từ Minh Thành - Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. ĐT: 0932.562.688; bà Lê Thị Toàn - Nhân viên, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. ĐT: 0763.061.116.

Hình thức nhận hồ sơ: 02 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf và word hoặc excel (đề nghị không thay đổi thứ tự hàng hóa báo giá, với các danh mục không báo giá xin không đề xuất giá và giữ nguyên thứ tự).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề