Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu: Cung cấp 348.000 cây giống cà phê THA1/ 91166098

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo nghề; chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; và năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu của hệ thống nông nghiệp ở Campuchia và Việt Nam (CRAS) có nhu cầu mua 348.000 cây giống cà phê THA1.

Văn phòng GIZ Hà Nội, dưới sự ủy nhiệm của Cơ quan Hợp tác phát triển Đức, trân trọng mời thầu cung cấp 348.000 cây giống cà phê THA1.

Các công ty đủ điều kiện và quan tâm tới các gói thầu có thể liên hệ với Văn phòng GIZ qua địa chỉ email: question-from-bidder-pog-vn@giz.deđể nhận thông số kỹ thuật và yêu cầu của gói thầu.

- Địa điểm giao hàng: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Thời gian giao hàng: Đề nghị cho biết thời gian giao hàng sớm nhất có thể (từ khi nhận được đơn đặt hàng).

- Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi giao hàng và có biên bản bàn giao và hóa đơn tài chính (có thể thương lượng).

Hồ sơ dự thầu cần được gửi thành 02 (hai) (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dấu và chữ ký đầy đủ, có giá trị pháp lý như nhau, bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư thể hiện sự quan tâm đến gói thầu có chữ ký và đóng dấu.

2. Hồ sơ năng lực công ty (có thể bằng tiếng Việt, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh hoặc tương đương).

3. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế trong 3 năm vừa qua (có thể bằng tiếng Việt, bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, quyết toán thuế).

4. Bản sao của các hợp đồng, quyết toán hợp đồng cho việc cung cấp các gói thầu tương tự hoặc bản kế hoạch khả thi chi tiết kèm dẫn chứng (có thể bằng tiếng Việt).

5. Báo giá bao gồm phần đề xuất thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị và phần báo giá bao gồm báo giá có thuế VAT và không có thuế VAT. Gửi bằng email riêng biệt.

Tài liệu tham gia thầu gửi tới địa chỉ email: VN_PoG_Quotation@giz.dechậm nhất 17 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 19/10/2022; hồ sơ thầu được gửi bằng hai email riêng biệt với tiêu đề tương tự là "Hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ năng lực - PO 91166098" và “Báo giá - PO 91166098”.

Các công ty đủ điều kiện và quan tâm tới các gói thầu có thể liên hệ với Văn phòng GIZ qua địa chỉ email: question-from-bidder-pog-vn@giz.de để nhận thông số kỹ thuật của gói thầu này, muộn nhất 17 giờ 00 (Giờ Hà Nội), ngày 14/10/2022.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức như trên hoặc gửi muộn hơn hạn nộp thầu sẽ không được đánh giá. Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông báo và đơn đặt hàng cho nhà thầu được chọn.

Chuyên đề