Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Mã gói thầu: 83417871

Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực các chủ thể quản trị và khung hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)” hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện “Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực các chủ thể quản trị và khung hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam”.

Văn phòng GIZ hà Nội đang tiến hành đầu thầu rộng rãi lựa chọn 01 công ty/ tổ chức tư vấn (sau đây gọi tắt là LCF) đủ điều kiện để thực hiện các công việc sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 24/10/2022 đến 30/12/2022.

b. Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

c. Ngày công dự kiến: Tới 89 ngày công.

d. Yêu cầu:

- LCF được lựa chọn có chuyên môn sâu, có từ 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan như: chính sách công, quản trị nhà nước, quản lý kinh tế, cải cách thể chế, năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực. LCF có văn phòng đại diện tại Hà Nội.

- Có khả năng cung cấp đội ngũ 03 chuyên gia trong nước. Các tiêu chí cụ thể dưới đây thể hiện các yêu cầu để đạt được điểm tối đa:

+ Vị trí trưởng nhóm chuyên gia: Là chuyên gia tư vấn trong nước có bằng Tiến sĩ về năng lượng, chính sách, luật, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan; có 20 năm (không dưới 15 năm) kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan như: chính sách công, kinh tế, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo; có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực.

+ Vị trí chuyên gia chính sách năng lượng: Là chuyên gia tư vấn trong nước có bằng Thạc sĩ về năng lượng; có 16 năm (không dưới 11 năm) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng và am hiểu sâu về thể chế chính trị cũng như khung pháp lý và cơ chế trong phát triển hệ thống năng lượng ở Việt Nam.

+ Vị trí chuyên gia phát triển năng lực/ đào tạo: Là chuyên gia tư vấn trong nước có bằng Thạc sĩ về phát triển chính sách, quản lý năng lượng, quản trị kinh doanh, giáo dục đào tạo hoặc các ngành có liên quan; có 16 năm (không dưới 11 năm) kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan (ví dụ: Chính sách năng lượng, kế hoạch/ quy hoạch cấp quốc gia….) và có năng lực và kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu và chiến lược phát triển năng lực.

Các cơ quan/ tổ chức tư vấn trong nước có quan tâm cần gửi hồ sơ đấu thầu bao gồm:

1. Phiếu dự thầu (có chữ ký của giám đốc và đóng dấu của công ty/ tổ chức).

2. Hồ sơ pháp nhân (bao gồm giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc quyết định thành lập (đối với hiệp hội), đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, bản tóm tắt kinh nghiệm đào tạo và tư vấn nâng cao năng lực; kinh nghiệm làm việc trong dự án về phát triển thể chế, khung chính sách phát triển năng lượng sạch (nếu có), kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và các dự án khu vực (nếu có).

3. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với doanh nghiệp).

4. Đối với liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị tham gia): Hợp đồng liên danh và chỉ định cơ quan đứng đầu liên danh.

Tiêu chí loại hồ sơ: LCF hoặc cơ quan đứng đầu liên danh phải có kinh nghiệm làm việc trong việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực từ năm 2012 trở đi; có tư cách pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập, mã số VAT, bao gồm lĩnh vực kinh doanh liên quan tới nâng cao năng lực, cải cách thể chế hoặc các lĩnh vực tương tự).

Xin mời các cơ quan/ tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email: VN_PoS_Quotation@giz.detrước ngày 12/9/2022 để nhận được bộ hồ sơ dự thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83417871- CASE/GIZ.

Hồ sơ dự thầu, có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng tiếng Anh, chậm nhất vào 17h giờ 00, ngày 26/9/2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.Tiêu đề email: Tender code: 83417871-CASE/GIZ.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de.

2. Hồ sơ dự thầu chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư