Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Địa chỉ: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 024.3975.0028. Mã số thuế: 0106050554

Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2022.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2022 theo danh mục đấu thầu của bệnh viện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng cho tới hết ngày 31/12/2022.

Tên dự án: Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao y tế phục vụ hoạt động của chuỗi Bệnh viện Vinmec năm 2022.

Nguồn vốn: Vốn tự thu xếp của doanh nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Phương thức xét chọn: Xét chọn từng mặt hàng.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 09 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính)..

Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. ĐC: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 0982.126.911/ 0977.586.780 (đề nghị gửi mail: v.ngaltt@vinmec.com; HSMT sẽ được chuyển phát nhanh).

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VND (một triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: Giá trị đảm bảo dự thầu tối thiểu bằng 1% tổng giá trị của các mặt hàng nhà thầu tham dự thầu trong gói thầu này.

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 14 tháng 10 năm 2021.