Thông báo mời sơ tuyển cung cấp dịch vụ cho các dự án của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC

0:00 / 0:00
0:00
Invitation for pre-qualification for supply of services for PTSC M&C' projects

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC (PTSC M&C) có nhu cầu mua sắm dịch vụ cho các dự án đang thực hiện và tiềm năng như mô tả dưới đây. Để tìm kiếm các nhà cung cấp mới có năng lực cho các dự án, PTSC M&C xin mời các nhà cung cấp quan tâm nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn dưới đây/PTSC Mechanical and Construction Co., Ltd (PTSC M&C) is going to purchase services for PTSC M&C’s ongoing and potential projects and would like to pre-qualify new capable vendors for these projects. Should any vendor be interested in the projects, please submit the pre-qualification documents in accordance with the below instructions.

Địa điểm nhận hồ sơ sơ tuyển/Pre-qualification document submission location: Nộp qua thư điện tử đến địa chỉ ghi trong hồ sơ mời sơ tuyển/submission via email to the address specified in the Pre-qualification instruction.

Thời điểm đóng sơ tuyển/Pre-qualification submission deadline: 15h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024/3:00 PM on 26 April 2024 (Vietnam time zone).

Hướng dẫn và mẫu hồ sơ sơ tuyển được đăng lên trang dẫn sau/Please access the below link to download the instructions to bidders and Pre-qualification questionnaires http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/1fe479

Danh mục dịch vụ/List of services

Stt/No.

Tên gói dịch vụ/Package name

1

Thiết kế chi tiết/Detailed Engineering

2

Các dịch vụ nghiên cứu an toàn hỗ trợ thiết kế chi tiết/Detailed Engineering’s Support (Third-Party Safety Studies)

3

Thi công/Fabrication

4

Hạ thủy/Load-out

5

Vận chuyển và lắp đặt/Transportation & Installation

6

Đấu nối và vận hành/Hookup & Commissioning

Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ, xin gửi về đầu mối dưới đây không muộn hơn ngày 12/4/2024/Should there be any query, please contact to below person no later than 12 April 2024.

Ms. Nguyen Thi Thuy Hang - Email: hangntt1@ptsc.com.vn.

Chuyên đề